Úvod

Výhody prezenčního školení řidičů proti E-learningovým kurzům.

Právní výklad inspektorátu bezpečnosti práce ke školení řidičů a jakou formou se má školení řidičů provádět?

 

Zákoník práce – Zaměstnavatel je povinen:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Každý účastník obdrží v ceně školného

Učitelské osvědčení

ucitelske-opravneni-1 ucitelske-opravneni-2

Další informace

  • prezenční školení řidičů
  • školení bezpečnosti práce
  • NON STOP telefonické poradenství při dopravní nehodě v ceně školení řidičů
  • spolupráce s dopravním právníkem a soudním znalcem
  • spolupráce s akreditovaným dopravním psychologem
  • zprostředkování výcviku všech skupin ŘP a profesního osvědčení ve kvalitních autoškolách