Obsah školení

  1. V ceně školení je obsažen výklad právních a ostatních předpisů dle osnovy uvedené na prezenční listině
  2. NON STOP poradenství v případě dopravní nehody, nebo v případě silniční kontroly na tel.: +420 608 317 214
  3. Jedna hodina poradenství formou schůzky

Dále zprostředkuji za úplatu poradenství s dopravním právníkem, nebo soudním znalcem ve vážných případech, které je rozumné konzultovat.

Součástí školení je

1. CD s kompletními zákonnými úpravami týkající se obsahu školení

2. Navštívenka s vyznačeným datem školení (platnost 1 rok)

3. Výňatek ze zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - § 47 – Dopravní nehoda, který slouží pro základní orientaci v povinnostech řidiče a účastníků dopravní nehody. ( doporučuji mít v autě u tzv. Společného záznamu o dopravní nehodě)

Jelikož se již ani na školení na tzv. Profesní osvědčení (školení pro řidiče sk. C a D) nepřezkušuje testem, tak ani u školení na sk. B se tento test z pravidel nepíše a BOZP doporučuje raději provést diskuzi a probrat aktuální problémy, které účastníky zajímají.