Průběh školení

  • Školení je prováděno formou docházky na Vaše pracoviště ve sjednaném termínu.Délka školení je smluvní.
  • Délka školení je smluvní.
  • Školení je prováděno za použití počítače a dataprojektoru, pomocí něhož je možno prezentovat veškeré výukové materiály včetně promítání autonehod, testů vozidel atd.
  • Výuka je prováděna tak, aby maximálně zaujala svým obsahem - je vynechána jakákoliv zbytečná teorie a administrativa, jsou vyžívány zdroje výzkumů z ciziny atd.
  • Úhrada cestovného u mimopražských zájemců je smluvní, při větším počtu školených osob není účtováno, na území Prahy není účtováno nikdy.
  • Školení je prováděno tak, aby maximálně zaujalo svým obsahem, jsou vyžívány zdroje výzkumů z ciziny atd..

 

Každý účastník obdrží v ceně školného

  • Aktuální výukové materiály v elektronické podobě.
  • Odkazy na internetové zdroje informací
  • Legitimaci, kde je vyznačena firma, která školení provedla
  • Dále je zde uvedeno telefonní číslo linky tísňového volání, datum proškolení a veškeré kontakty na školitele.